VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Välkommen på katolska kyrkans i Karlstad hemsida!

Vår Fru av Rosenkransen katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad på Tingvallagatan 1A (f d Baptistkyrkan).

Om du undrar vilken församling du tillhör besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.
Breaking news

Personalförändringar från 1 september

Vår biskop Anders har utnämnt f. Mathias Karema, kyrkoherde i S:t Eskils församling i Örebro, till församlingsadministrator för vår församling. Tillsammans med kaplanen f. Thérence och diakonen Henrik som blir prästvigd den 21 oktober kommer de, utöver sina uppdrag i Örebro, att vara ansvariga för själavården i Värmland. F. Walter får därmed avsluta sin tjänst som tf. kyrkoherde efter elva månader. F. Lars och f. Walter som lokala präster kommer att fortsättningsvis hjälpa till som subsidarer enligt sina respektive möjligheter. Vilka uppdrag och fullmakter som tillkommer vem måste nu utvecklas alltefter erfarenheterna. Tills vidare har f. Mathias delegerat de flesta fullmakterna till f. Walter.
Det är inte första gången som församlingen inte hade någon lokalt bosatt kyrkoherde, och vi får be den helige Ande och vår Moder Maria att hjälpa oss i det nya utmanande läget.

Närmare information följer.

Snabblänk till undervisningen för barn och ungdomar

Snabblänk   till denna veckas gudstjänster

🡆  Covid-19 🡄

Den 9 februari 2022 avskaffade de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som hade funnits för att förhindra spridning av covid-19. Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning att gälla. Vi rekommenderar emellertid att fortfarande iaktta vederbörande försiktighetsåtgärder med hänsyn till de mera utsatta församlingsmedlemmarna: tvätta händerna ordentligt, använda desinfektionsmedel och hålla avstånd. Dessutom avstår vi från fridshälsningen (vilken liturgiskt är tillåten men ej påbjuden) vilket samtidigt hjälper till djupare koncentration före den heliga kommunionen.

söndagsmässor i Karlstad

Vår Fru kyrka

dag kl. anmärkningar
lördag ingen vigiliemässa
söndag 9.00 läst mässa på svenska
11.00 högmässa på svenska och latin

Tingvallagatan 1A
Efter de personella förändringarna måste också gudstjänsterna ( i synnerhet mässorna) anpassas. Därför blir det tills vidare ingen vigiliemässa i Karlstad.
För övriga dagar och avvikande tider denna vecka se
Gudstjänster.

söndagsmässor utanför Karlstad

Arvika

Följande lördagar, kl. 14.00

Trefaldighetskyrkans församlingshem

Cisterngatan 25

 • augusti 27 ☛ Mikaelikyrkan

 • september 16 ☛ lördag

 • oktober 14 ☛ ej 28

 • december 9

 • januari 6

V.g. observera att vi från september (tills vidare) har flyttat tiden till lördag kl. 14.00.

Kristinehamn

Följande söndagar, kl. 14.30

Kristinehamns kyrkas församlingshem

Nya Kyrkogatan 1

 • september 10

 • oktober 15

 • november 19

 • december 16 ☛ lördag

 • januari 21

 Sunne

Följande lördagar, kl. 14.00

Sunne kyrkas
krypta

Kyrkogatan 1

 • september 9 ☛ Ö:a Ämterviks k:a

 • oktober 28 ☛ ej 14, V:a Ämterviks k:a

 • december 17 ☛ söndag, V:a Ämtervik

 • januari 27


BIKT
30 till 15 min före mässorna
eller efter överenskommelse.
UTSTÄLLNING/TILLBEDJAN
1:a fredagen i månaden
(Jesu-hjärta-fredag):
kl. 17.30 utställning för tillbedjan av det Allraheligaste altarsakramentet med rosenkrans
och andakt till Jesu heligaste hjärta.
ROSENKRANS
söndag kl. 10.20
i Barmhärtige Jesus’ kapell
måndag, onsdag, fredag kl. 17.30

Vad betyder rosenkransen?

 
KORSVÄGSANDAKT
fredag under fastetiden efter kvällsmässan
ÄR DU INTRESSERAD AV
ATT BLI KATOLIK?
Se mer information under trosundervisning.
STUDIEBESÖK
Vill du komma eller skicka dina elever till oss på studiebesök, vänligen kontakta expeditionen.