VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt


Ändringar i Mässfirande fr o m 24 november 2020


Då Regeringen sänkte gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
till 8 personer gällande i fyra veckor fr o m tisdagen 24 november,
påverkas därmed möjligheten att delta i den heliga Mässan samt andra aktiviteter i församlingen.
Trosundervisning och Introduktionskurs i våra lokaler är inställda.

De heliga Mässorna kommer att firas under kommande fyra veckorna endast
i församlingskyrkan i Karlstad, då vi inte har möjlighet att garantera uppföljningen
av de gällande regler i lokaler vi inte äger eller förvaltar.
Mässorna under november och december som skulle ha firats i Östra Ämtervik, Arvika, Kristinehamn och Sunne är därmed inställda.

De heliga Mässorna kommer att firas enligt schemat med minsta möjliga antalet av dem
som är för deras firande nödvändiga och kommer direktsändas som vanligt på www.fb.com/katolskakyrkanKarlstad/live

De som är friska och utan symptom får anmäla sitt intresse att delta i någon av de heliga Mässorna till expeditionen på mail: karlstad@katolskakyrkan.se och invänta bekräftelse med instruktion.

Kyrkan kommer att vara öppen för enskilt besök
under expeditionstiden (tisdag-torsdag kl. 9.00-11.00)
samt söndagar kl. 13.00-16.00

Möjlighet till bikt samt den heliga kommunionen efter överenskommelse med kyrkoherden
(OBS! max 7 personer åt gången)

Biskopens brev till stiftets troende
i Coronatiden

Läs brevet som biskopen skriver till oss.

Trosundervisning höst 2020

P g a rådande situation är trosundervisningen i kyrkan lokaler inställd.
Läs mer under Trosundervisning.

Livesända Mässor

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 11.00 Högmässa,
första och tredje söndagen i månaden kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962),
övriga söndagar kl. 18.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)
 

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2020: 6 september, 4 oktober, 1 november,
6 december INSTÄLLT

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2020: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december INSTÄLLT
BIKT
Tillfälle till bikt alltid ca 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa) eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.