VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

Ändringar i Mässfirande fr o m 24 november 2020


De heliga Mässorna firas enligt schemat för max 8 personer
och direktsänds på www.fb.com/katolskakyrkanKarlstad/live

De som är friska och utan symptom får anmäla sitt intresse att delta i någon av de heliga Mässorna till expeditionen på mail: karlstad@katolskakyrkan.se och invänta bekräftelse med instruktion.
Man måste vara på plats mins 5 minuter innan gudstjänstens början.
DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT BOKA PLATSEN I MÄSSAN
GENOM ATT LÄMNA MEDDELANDE PÅ TELEFONSVARAREN!
BOKNINGAR GÖRS MAX EN VECKA I FÖRVÄG.
BOKNING ÄR OBLIGATORISK!

DET GÅR INTE ATT BOKA FLERA MÄSSTILLFÄLLE SAMMA HELG.
OM EN HÖGTID INFALLER UNDER VECKAN,
MÅSTE MAN VÄLJA ANTINGEN HÖGTID ELLER SÖNDAG.
GÄLLER ÄVEN VIGILIEMÄSSOR.
Kyrkan kommer att vara öppen för enskilt besök:
Tisdag och Torsdag kl. 9.00-11.00
Söndag kl. 13.00-15.00
Möjlighet till bikt samt den heliga kommunionen efter överenskommelse med kyrkoherden.

Trosundervisning våren 2021

Under vårterminen kommer vi återuppta trosundervisningen för barn födda 2005 och senare. Symptomfria barn är välkomna till trosundervisningen i kyrkan.
Vid föräldrarnas oro eller förekomsten av smitta/sypmtom i familjen
får barn fortsätta distansundervisningen.

Inget gemensamt fika (barnen skall ha egen mat hemifrån) och ingen samling för föräldrarna.
Läs mer under Trosundervisning.

Påsk 2021

Läs biskopens påskhälning på stiftets webbsida.

Livesända Mässor

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 11.00 Högmässa,
första och tredje söndagen i månaden kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962),
övriga söndagar kl. 18.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)
 

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 7 mars, 11 april, 2 maj, 6 juni

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april,
16 maj
BIKT
Under rådande pandemiska restiktionen är bikten möjligt endast efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.