VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

Ändringar i Mässfirande fr o m 1 juni 2021

De heliga Mässorna firas enligt schemat för max 50 personer
och direktsänds på www.fb.com/katolskakyrkanKarlstad/live

Bokning av platserna avslutas, man skall dock vara medveten om att
kyrkan kommer att stängas när maxantalet (50) uppnås,
dock senast 1 minut före Mässans början.

Man skall sitta på anvisade (markerade) platser.
Ett sällskap om högst 4 personer får sitta närmare varandra (t ex en familj),
dock avstånd till närmaste sällskap skall vara 1 meter i varje riktning.
Sällskap med fler än 4 personer måste delas.

Den som är sjuk eller uppvisar symptom på en respiratorisk sjukdom,
skall stanna hemma.

Expeditionen är stängd för oanmälda besök.

Första heliga kommunion och konfirmation 2021

Efter avslutad undervisning kommer barnen att ta emot sin första heliga kommunion under Högmässan den 13 och den 20 juni. Sista möte och bikt blir lördagen innan kl. 10.00.

Konfirmationens sakrament kommer att meddelas av kyrkoherden vid Högmässan den 27 juni. Sista möte och tillfälle till bikt blir lördagen innan kl. 10.00.

Barn som inte är döpta i vår församling skall ha ett aktuellt dopintyg från sin dopförsamling.

Konfirmanderna skall ha en fadder som uppfyller villkor enligt can 874 §1 (samma som vid dopet).

Om man har varit i nära kontakt med en person smittad av Covid-19, skall man iaktta de rådande rekommendationerna som kan innebära karantän. Missar man då något av ovannämna tillfällen, kan  ett nytt datum diskuteras, dock inte för en söndag.

Nya direktiv för offentiga Mässor
och andra gudstjänster i vårt stift
fr o m 1 juni 2021

Läs biskopens direktiv på stiftets webbsida.

Livesända Mässor

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)

kl. 11.00 Högmässa

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 7 mars, 11 april, 2 maj, 6 juni

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april,
16 maj
BIKT
Möjlighet till bikt finns 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa) eller efter överenskommelse.

TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.