VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

Ändringar i Mässfirande fr o m 24 november 2020


De heliga Mässorna firas enligt schemat för max 8 personer
och direktsänds på www.fb.com/katolskakyrkanKarlstad/live

De som är friska och utan symptom får anmäla sitt intresse att delta i någon av de heliga Mässorna till expeditionen på mail: karlstad@katolskakyrkan.se och invänta bekräftelse med instruktion.
DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT BOKA PLATSEN I MÄSSAN
GENOM ATT LÄMNA MEDDELANDE PÅ TELEFONSVARAREN!

Kyrkan kommer att vara öppen för enskilt besök
under expeditionstiden (tisdag och torsdag kl. 9.00-11.00)
samt söndagar kl. 13.00-15.00
Möjlighet till bikt samt den heliga kommunionen efter överenskommelse med kyrkoherden.

Namninsamling
"Lätta på restriktionerna för gudstjänster"

Om vi som kyrka tillåts samma villkor som butiker och gym, alltså 10 kvm per person, kan vi samlas i mycket högre antal till Mässan. Istället för nu gällande 8 personer, kan vi vara minst 46 personer i kyrkan, då alla har 10 kvm för sig.
I kyrkan kan vara 22 personer, varav 5 i koret (225 kvm).
I sidokappellet får också en person vara
(15 kvm).
På läktaren kan 11 personer vara (113 kvm).
I vapenhuset kan 4 personer vara (45 kvm).
I församlingssalen kan 8 personer vara
(88 kvm).
Skriv gärna på detta utrop och sprid till andra.

Biskopens brev till stiftets troende
i Coronatiden

Läs brevet som biskopen skriver till oss.

Trosundervisning våren 2021

P g a rådande situation är trosundervisningen i kyrkans lokaler inställd tills februari.
Läs mer under Trosundervisning.

Livesända Mässor

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 11.00 Högmässa,
första och tredje söndagen i månaden kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962),
övriga söndagar kl. 18.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)
 

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 7 mars, 11 april, 2 maj, 6 juni

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april,
16 maj
BIKT
Under rådande pandemiska restiktionen är bikten möjligt endast efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.