VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Välkommen på katolska kyrkans i Karlstad hemsida!

Vår Fru av Rosenkransen katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad på Tingvallagatan 1A (f. d. Baptistkyrkan).

Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Snabblänk till undervisningen för barn och ungdomar

Snabblänk   till denna veckas gudstjänster

Fastereträtten

”Med Jesus på det höga berget”
p. Rafał Zarzycki OFMCap
leder fastereträtten
23 till 25 februari

Efter fjolårets välsignelserika reträtt har pater Rafał från Jönköpings konventualfranciskanerkloster vänligen accepterat inbjudan att komma hit igen för en nyupplaga av fastereträtten, denna gång över andra fastesöndagens helg, d.v.s. den börjar fredagen, den 23 februari, med första tillfälle till bikt och avslutas söndagen med en tacksägelsefika efter högmässan.
Man kan delta i hela programmet eller också endast i enskilda tillfällen. Det hjälper mycket om ni kan meddela innan om ni har för avsikt att komma, så att platserna och fiken kan ordnas i tid. En lista att skriva in sig ligger ute i vapenhuset.
Deltagandet är kostnadsfritt, men ett bidrag till pater Rafałs resa och uppehälle är välkommet.
Preliminärt program:

Fredag, 23 februari
16.30 Bikt
17.30 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
18.45 1:a ”konferens” (föredrag)
19.15 Kompletorium

Lördag, 24 februari
13:00 Rosenkrans
13.30 2:a konferens
14.15 Fika
15.00 Sakramental tillbedjan / bikt
16.45 3:e konferens
17.30 Vesper 
18.00 Mässa

Söndag, 25 februari
9.00 Morgonandakt
10.00 Bikt
11.00 Högmässa
12.15 Fika / tacksägelse

Länken till anmälan för reträtten

Fader Lars / Prästvåningen

Uppdatering 230203
f. Lars har flyttat till Stockholm;
gudstjänst- och undervisningstider
efter olyckan

Den 9 januari hände det en stor olycka i kyrkan: en varmvattenledning sprack i köket och vattnet rann i flera timmar i de lägre belägna lägenheterna. Fader Lars' bostad har blivit mer eller mindre helt förstörd och kommer att bli oanvändbar flera månader, om inte ett helt år framöver. Eftersom församlingen inte har en annan lämplig lägenhet till förfogande, så har stiftsledningen snabbt sökt en annan möjlighet för f. Lars och kunnat ordna med ett boende på Josephinahemmet i Bromma, det hem som grundar i Drottning Josephinas (von Leuchtenberg, kung Oscars I. gemål) stiftelse för katoliker. Det är med stor ledsnad vi låter honom flytta dit, och vi tackar honom för alla trogna tjänster han gjort för vår församling trots de gränser som hälsan satte och sätter honom.

Såvitt hans hälsa tillåter, kommer f. Lars säkert att kunna vara till hjälp för jesuiterna i S:ta Eugenia församling i och med att han kan celebrera den heliga mässan och meddela försoningens sakrament i hemmets eget kapell, S:ta Ragnhilds kapell. Till dess hans boendesituation är löst måste tyvärr hans ägodelar största dels mellanlagras i kyrkans byggnad, varför det har blivit ganska stökigt lite varstans. Vi får be om förståelse.
En del frågor kvarstår angående de prästtjänster som nu behövs och kan presteras i vår församling och, inte minst, hur saneringen och renoveringen av fastigheten organiseras och finansieras. Vi får tacka Maciej Borowski, vår fastighetsförvaltare, att han håller i trådarna.
I och med att f. Walters tjänst var avsedd enbart som övergångslösning så ligger sedan 1 september ansvaret för själavården på f. Mathias' och de övriga två prästernas i Örebro axlar. Vi får tacka biskopen för att ha ordnat så i god tid – och ändå får vi fortsätta be både för f. Lars i hans säkert svåra situation i den nya omgivningen och för att församlingen snart får en duktig ny kyrkoherde som sedan, antagligen mot slutet av året, kan bo i den återställda prästbostaden.
För de kommande veckorna betyder det för vår kyrka följande:

På söndagarna
— ingen morgonmässa kl. 9.00
— kl. 11.00 högmässa
— undervisningstiderna är oförändrade
På vardagarna
— inga kvällsmässor kl. 18.00
— ingen gemensam rosenkransbön
Tisdagar och torsdagar
— kl. 12.00 mässa i ordinarie form
Onsdagar och fredagar
— kl. 12.00 mässa i extraordinarie form

Alla församlingsbor inbjudes att be för f. Lars' hälsa och kraften att bära hans kors. Vi får be den helige Ande och vår Moder Maria att hjälpa oss i det nya utmanande läget.


🡆  Covid-19 🡄

Vi rekommenderar att fortfarande iaktta vederbörande försiktighetsåtgärder med hänsyn till de mera utsatta församlingsmedlemmarna: tvätta händerna ordentligt, använda desinfektionsmedel och hålla avstånd. Dessutom avstår vi från fridshälsningen (vilken liturgiskt är tillåten men ej påbjuden) vilket samtidigt hjälper till djupare koncentration före den heliga kommunionen.

söndagsmässor i Karlstad

Vår Fru kyrka

dag kl. anmärkningar
lördag ingen vigiliemässa
söndag 9.00 ingen mässa
11.00 högmässa på svenska och latin

Tingvallagatan 1A
Efter de personella förändringarna måste också gudstjänsterna ( i synnerhet mässorna) anpassas. Därför blir det tills vidare ingen vigiliemässa och ingen läst morgonmässa i Karlstad.
För övriga dagar och avvikande tider denna vecka se
Gudstjänster.

söndagsmässor utanför Karlstad

Arvika

Följande lördagar, kl. 14.00

Trefaldighetskyrkans församlingshem

Cisterngatan 25

 • januari 6

 • februari 10

 • april 13

 • maj 11

 • juni 15

Kristinehamn

Följande söndagar, kl. 14.30

Kristinehamns kyrkas församlingshem

Nya Kyrkogatan 1

 • januari 21

 • februari 18

 • april 7

 • maj 5

 • juni 9

 Sunne

Följande lördagar, kl. 14.00

Sunne kyrkas
krypta

Kyrkogatan 1

 • januari 27

 • april 6

 • maj 4 ☛ Ö:a Ämterviks k:a

 • juni 8


BIKT
30 till 15 min före mässorna
eller efter överenskommelse.
UTSTÄLLNING/TILLBEDJAN
1:a fredagen i månaden
(Jesu-hjärta-fredag):
kl. 17.30 utställning för tillbedjan av det Allraheligaste altarsakramentet med rosenkrans
och andakt till Jesu heligaste hjärta.
ROSENKRANS
söndag kl. 10.20
i Barmhärtige Jesus’ kapell
måndag, onsdag, fredag kl. 17.30

Vad betyder rosenkransen?

 
KORSVÄGSANDAKT
fredag under fastetiden efter kvällsmässan
ÄR DU INTRESSERAD AV
ATT BLI KATOLIK?
Se mer information under trosundervisning.
STUDIEBESÖK
Vill du komma eller skicka dina elever till oss på studiebesök, vänligen kontakta expeditionen.