extraordinärt

För dem som älskar liturgin
i den traditionella
utomordentligt vackra formen

För närvarande firar en av prästerna i Karlstad den heliga mässan även efter den äldre (förenklat kallad ”tridentinska”) plägseden, enl. Johannes XXIII missale från 1962. I och med att dennas teologiska och spirituella bakgrund  som har sina rötter i påve Gregorius den stores kodificering av liturgin i slutet på 500-talet  nu av somliga anses övervunnen genom Andra Vatikanconciliets ”anda” får den i enlighet med påve Franciskus motu proprio ”Traditionis custodes” Art. 3 §§ 23 och gudstjänstkongregationens svar på ”tvivel” ej firas i församlingskyrkan och det betraktas som ej opportunt att inkludera dem i församlingens gudstjänstordning – vi anser det därför som lämpligt att skapa en extrasida för den extraordinarie formen emedan enligt samma yttrande ingen katolik bör känna sig diskriminerad och ingen är hindrad att delta.
Mässan firas i Barmhärtige Jesus kapell, vid sidan av församlingskyrkan.
Mässan läses på latin, läsningarna på svenska, franska, spanska, tyska, ungerska eller polska. För att medvetet kunna deltaga, som det senaste konciliet önskat, rekommenderas att förbereda sig med en tvåspråkig ”folkmässbok” eller söka mäss- och läsningsordningen på nätet som finns på flera språk t.ex. på divinumofficium.com, på svenska på icrss.se.
För närmare information kontakta expeditionen.
Mässor på andra ställen i Stockholms stift finner du här.

Calendarium

dag kl. gudstjänst helgon o fester          intention         
1 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form) Ignatius av Antiochia, bp. o m. februari
2 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form) Kyndelsmässa
3 fredag 12.00 Mässa (extraord. form) Blasius-välsignelse
4 lördag Andreas Corsini, bp.
5 söndag Septuagesima
6 måndag v06 Titus, bp.
7 tisdag 18.00 Mässa (extraord. form) Romuald, ab.
8 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form) Johannes av Matha, bek.
9 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form) Cyrill av Alexandrien, bp. o kl.
10 fredag 12.00 Mässa (extraord. form) Scholastika, jfr.
11 lördag Vår Frau av Lourdes
12 söndag Sexagesima
13 måndag v07
14 tisdag 18.00 Mässa (extraord. form) Valentin, pr. o m.
15 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form) Faustina o Jovita, m.
16 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form)
17 fredag 12.00 Mässa (extraord. form)
18 lördag Simeon, bp. o m.
19 söndag Quinquagesima; Fastlagssöndag
20 måndag v08 Fastlagsmåndag
21 tisdag 18.00 Θ Θ Θ Fastlagstisdag
22 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form) Askonsdagen Askpåläggning
23 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form) Petrus Damiani, bp. o kl.
24 fredag 12.00 Mässa (extraord. form) Mattias, ap.
25 lördag
26 söndag 1:a sö. i fastan ”Invocabit”
27 måndag v09 Gabriel av Marie Smärtor, bek.
28 tisdag 18.00 Mässa (extraord. form)