extraordinärt

För dem som älskar liturgin
i den traditionella
utomordentligt vackra formen

För närvarande firar en av prästerna i Karlstad den heliga mässan även efter den äldre (förenklat kallad ”tridentinska”) plägseden, enl. Johannes XXIII missale från 1962. I och med att dennas teologiska och spirituella bakgrund som har sina rötter i påve Gregorius den stores kodificering av liturgin i slutet på 500-talet nu av somliga anses övervunnen genom Andra Vatikanconciliets ”anda” får den i enlighet med påve Franciskus motu proprio ”Traditionis custodes” Art. 3 §§ 23 och gudstjänstkongregationens svar på ”tvivel” ej firas i församlingskyrkan och det betraktas som ej opportunt att inkludera dem i församlingens gudstjänstordning – vi anser det därför som lämpligt att skapa en extrasida för den extraordinarie formen emedan enligt samma yttrande ingen katolik bör känna sig diskriminerad och ingen är hindrad att delta.
Mässan firas i Barmhärtige Jesus’ kapell, vid sidan av församlingskyrkan.
Mässan läses på latin, läsningarna på svenska, franska, spanska, tyska, ungerska eller polska. För att medvetet kunna deltaga, som det senaste konciliet önskat, rekommenderas att förbereda sig med en tvåspråkig ”folkmässbok” eller söka mäss- och läsningsordningen på nätet som finns på flera språk t.ex. på divinumofficium.com, på svenska på icrss.se.
För närmare information kontakta expeditionen.
Mässor på andra ställen i Stockholms stift finner du här.

Calendarium

Juni

dag kl. gudstjänst helgon o fester anmärkningar
28 söndag Pingstdagen
29 måndag Annandag Pingst v22
30 tisdag 18.00 Θ Θ Θ Pingsttisdag
31 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form) Tamperonsdag
1 torsdag 18.00 Θ Θ Θ Pingsttorsdag juni
2 fredag 12.00 Θ Θ Θ Tamperfredag
3 lördag Tamperlördag
4 söndag Allraheligaste Trefaldighet
5 måndag v23 Bonifatius, bp. o m. † Stig Söderberg
6 tisdag 18.00 Mässa (extraord. form) Norbert av Xanten, bek. För fosterlandet
7 onsdag 12.00 Mässa (extraord. form)
8 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form) Kristi lekamens högtid
9 fredag 12.00 Mässa (extraord. form)
10 lördag
11 söndag 2:a sö. efter pingst
12 måndag v24
13 tisdag 18.00 Θ Θ Θ Antonius av Padua, bek.
14 onsdag 12.00 Θ Θ Θ
15 torsdag 18.00 Θ Θ Θ
16 fredag 12.00 Θ Θ Θ Jesu allraheligaste hjärta
17 lördag
18 söndag 3:e sö. efter pingst
19 måndag v25
20 tisdag 18.00 Θ Θ Θ
21 onsdag 12.00 Θ Θ Θ
22 torsdag 18.00 Θ Θ Θ
23 fredag 12.00 Θ Θ Θ
24 lördag
25 söndag 4:e sö. efter pingst
26 måndag v26
27 tisdag 18.00 Θ Θ Θ
28 onsdag 12.00 Θ Θ Θ Vigil till Petrus o Paulus
29 torsdag 18.00 Mässa (extraord. form) Petrus o Paulus, ap.
30 fredag 12.00 Mässa (extraord. form) Paulus, ap.
1 lördag Kristi dyrbara blod Juli
2 söndag 5:e sö. efter pingst