VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Kungörelser

Ändringar i Mässfirande fr o m 15 juli 2021

Man skall sitta på anvisade (markerade) platser.
Ett sällskap om högst 8 personer får sitta närmare varandra (t ex en familj),
dock avstånd till närmaste sällskap skall vara 1 meter i varje riktning.
Sällskap med fler än 8 personer måste delas.

Den som är sjuk eller uppvisar symptom på en respiratorisk sjukdom,
skall stanna hemma.

Helgonkalender                  Vecka 30                 Veckans läsningar

Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
     Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
         Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky