VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Kungörelser

Ändringar i Mässfirande fr o m 24 november 2020


Då Regeringen sänkte gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
till 8 personer gällande i fyra veckor fr o m tisdagen 24 november,
påverkas därmed möjligheten att delta i den heliga Mässan samt andra aktiviteter i församlingen.
Trosundervisning och Introduktionskurs i våra lokaler är inställda.

De heliga Mässorna kommer att firas under kommande fyra veckorna endast
i församlingskyrkan i Karlstad, då vi inte har möjlighet att garantera uppföljningen
av de gällande regler i lokaler vi inte äger eller förvaltar.
Mässorna under november och december som skulle ha firats i Östra Ämtervik, Arvika, Kristinehamn och Sunne är därmed inställda.

De heliga Mässorna kommer att firas enligt schemat med minsta möjliga antalet av dem
som är för deras firande nödvändiga och kommer direktsändas som vanligt på www.fb.com/katolskakyrkanKarlstad/live

De som är friska och utan symptom får anmäla sitt intresseatt delta i någon av de heliga Mässorna till expeditionen på mail: karlstad@katolskakyrkan.se och invänta bekräftelse med instruktion.

Kyrkan kommer att vara öppen för enskilt besök
under expeditionstiden (tisdag-torsdag kl. 9.00-11.00)
samt söndagar kl. 13.00-16.00

Möjlighet till bikt samt den heliga kommunionen efter överenskommelse med kyrkoherden
(OBS! max 7 personer åt gången)
Helgonkalender                  Vecka 48                  Veckans läsningar

Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
     Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
         Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky