VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning för barn och ungdomar

Hösttermin 2020

P g a skärpta restriktioner fr o m 24/11 är undervisningstillfällen i våra lokaler inställd.
Kateketerna förbereder hemläxor m m för respektive grupp.
Vänligen kontakta din kateket direkt, eller genom expeditionens mail: karlstad@katolskakyrkan.se
DATUM FÖR TROSUNDERVISNING UNDER HÖSTEN 2020
Grupp 1+2
5 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 5 december

Grupp 3+4
19 september, 10 oktober, 24 oktober, 21 november, 12 december

Undervisningen är upplagd på följande sätt:
10:00 grupperna samlas i sina respektive rum
10:45 Fika
11:00 grupperna samlas igen
12:00 - ca 13:00 Familjemässa
För att allt skall fungera är det mycket viktigt att alla följer tiderna, vi uppmanar er därför att gärna vara på plats 5 minuter innan undervisningen börjar.

Har du några frågor angående trosundervisningen, kontakta expeditionen.

Katekes - trosundervisning

Trosundervisning ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa sin katolska tro och kunskap om sin Kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla sitt löfte från dopet att uppfostra sina barn katolskt.
Trosundervisningen är inte enbart en förberedelse inför mottagandet av sakrament, utan har en viktig roll i förmedlingen av tron, som föräldrarna åtar sig i samband med barnens dop.
Förberedelsen inför den första heliga kommunion tar två år (4 terminer) och varje september startar en ny grupp.
Konfirmationens sakrament skall enligt biskopens beslut i vårt stift meddelas till ungdomar som fyllt 15 år. Förberedelsen tar också två år (4 terminer) och en ny grupp startar vartannat år för dem som fyllt 13 år. (Nästa grupp börjar i september 2021).
Barnen som redan mottagit sin första heliga kommunion, men är ännu inte i konfirmandålder, är välkomna i en mellangrupp.
Läs mer om Stockholms katolska stifts Barnskyddsombud och policy.