Aktuellt denna vecka


 • Onsdag och torsdag ingen mässa

 • Helgen 5 till 7 april kommer biskopen till visitation. Den bör äga rum vart femte år men blev uppskjuten p.g.a. corona-restriktionerna.
  Fredag, 5, Påskfredag,
  —– kl. 18.00 mässa, därefter kvällsmåltid i församlingssalen (anmälan erfordras)
  Lördag, 6, Påsklördag, 
  —– kl. 10.00 rosenkrans i Vår Fru kyrka
  —– kl. 10.30 genomgång av kyrkoböckerna
  —– kl. 14.00 mässa i Sunne
  —– kl. 17.30 utställning och sakramental tillbedjan i Vår Fru kyrka
  —– kl. 18.10 möte med det gemensamma ekonomi- och pastoralrådet och kateketerna
  —– kl. 18.30 kvällsmåltid med desamma
  Söndag, 7, Vita söndagen,
  —– kl. 10.00 tillfälle till bikt hos kardinalen
  —– kl. 11.00 högmässa
  —– kl. 12.15 kyrkkaffe

 • Söndag, 7, p.g.a. visitationen ingen mässa i Kristinehamn

 • Expeditionen och prästens rum har flyttat till 2:a våningen (= 1 trappa upp) och nås nu genom ingången på Eneströmsgatan 7. Vid behov av hiss (som finns innanför norra ingången, Tingvallagatan) vänligen ring 054–15 44 03.

Varje vecka

 • Tills vidare ingen söndagsmässa kl. 9.00; i Karlstad endast högmässa kl. 11.00.

 • Tills vidare inga mässor på vardagarna.

 • Tills vidare inga körövningar med Ada på söndagarna.

 • Sökes någon som vill ta hand om församlingens bibliotek, så att böckerna kan lånas ut efter högmässan.

 • P.g.a. vattenskadan i fastigheten är köket t.v. oanvändbart. Därför kan det bli endast kaffe och kakor efter högmässan (ifall någon förbereder) med undantag av undervisningsdagarna.

 • Expeditionen är öppen tisdag kl. 16.00–17.00.

Längre fram

 • Första heliga kommunionen: söndagen, 12 maj 2024, kl. 11.00.

FADER LARS / PRÄSTVÅNINGEN

Uppdatering 240302
f. Lars har flyttat till Stockholm

Den 9 januari hände det en stor olycka i kyrkan: en varmvattenledning sprack i köket och vattnet hann rinna i flera timmar i de lägre belägna lägenheterna. Fader Lars’ bostad har blivit mer eller mindre helt förstörd och kommer att bli oanvändbar flera månader, om inte ett helt år framöver. Eftersom församlingen inte har en annan lämplig lägenhet till förfogande, så har stiftsledningen snabbt sökt en annan möjlighet för f. Lars och kunnat ordna med ett boende på Josephinahemmet i Bromma, det hem som grundar i Drottning Josephinas (von Leuchtenberg, kung Oscars I. gemål) stiftelse för katoliker. Det är med stor ledsnad vi låter honom flytta dit, och vi tackar honom för alla trogna tjänster han gjort för vår församling trots de gränser som hälsan satte och sätter honom.

Såvitt hans hälsa tillåter, kommer f. Lars säkert att kunna vara till hjälp för jesuiterna i S:ta Eugenia församling i och med att han kan celebrera den heliga mässan och meddela försoningens sakrament i hemmets eget kapell, S:ta Ragnhilds kapell. Till dess hans boendesituation är löst måste tyvärr hans ägodelar största dels mellanlagras i kyrkans byggnad, varför det har blivit ganska stökigt lite varstans. Vi får be om förståelse.
En del frågor kvarstår angående de prästtjänster som nu behövs och kan presteras i vår församling och, inte minst, hur saneringen och renoveringen av fastigheten organiseras och finansieras. Vi får tacka Maciej Borowski, vår fastighetsförvaltare, att han håller i trådarna.
I och med att f. Walters tjänst var avsedd enbart som övergångslösning så ligger sedan 1 september ansvaret för själavården på f. Mathias’ och de övriga två prästernas i Örebro axlar. Vi får tacka biskopen för att ha ordnat så i god tid – och ändå får vi fortsätta be både för f. Lars i hans säkert svåra situation i den nya omgivningen och för att församlingen snart får en duktig ny kyrkoherde som sedan, antagligen mot slutet av året, kan bo i den återställda prästbostaden, alltså omedelbart vid kyrkan.