Aktuellt denna vecka

  • Söndagen, 10. 12., kl. 12.45 undervisning alla klasser.

Varje vecka

  • Kören övar med Ada söndagens (och senare) psalmer och sånger varje söndag kl. 10. Alla som har en röst är välkomna.

  • Sökes någon som vill ta hand om församlingens bibliotek, så att böckerna kan lånas ut efter högmässan.

  • Det ligger en lista i vapenhuset att skriva in sig för en eller flera söndagar där du vill förbereda kyrkkaffet (diskandet är nu förenklat).

  • Expeditionen är öppen tisdag kl. 16.00‒17.00.

Längre fram

  • Första heliga kommunionen: söndagen, 12 maj 2024, kl. 11.00.