Aktuellt denna vecka

 • Stiftets detaljerade fasteordning finns här.

 • F. Walter är bortrest t.o.m. fredag; gudstjänstordningen har anpassats.

 • Alla fredagarna i fastan hålles korsvägsandakt efter kvällsmässan, ca. kl. 18.40.

 • Nästa söndag, Palmsöndagen, öppnas Stilla veckan. Palmvälsignelsen och -processionen hålles enbart i början av högmässan. Tag gärna med egna gröna kvistar om du har egen trädgård. De som inte kan delta i denna mässa kan ta hem välsignade kvistar från kyrkan under Stilla veckan.


Varje vecka

 • måndag, kl. 19–20: ungdomsmöte 10–15 år
  onsdag, kl. 19–20: bön och bibelläsning för alla
  fredag, kl. 19– 21: ungdomsmöte 16+

 • Kören övar med Ada söndagens (och senare) psalmer och sånger varje söndag kl. 10. Alla som har en röst är välkomna. Det märks redan nu ett rejält lyft.

 • David håller församlingens bibliotek öppet söndagar efter mässan till ca kl. 12.30.
  Där ingår nu vår förste kyrkoherdes, Stig Söderbergs stora bibliotek (ca. 1300 band!) som äntligen har flyttats från Drottninggatan och håller på att registreras genom en frivillig hjälpare. Vi ber om förståelse att vissa band inte får utlånas utan endast kan läsas på plats.

 • Det ligger en lista i vapenhuset att skriva in sig för en eller flera söndagar där du vill förbereda kyrkkaffet (och inte glömma diska efteråt ;-) )

 • Expeditionen är öppen:
  tisdag, torsdag 10–11
  onsdag 16–17

 • Församlingens postadress har aktualiserats och är nu: Tingvallagatan 1A.

Längre fram

 • Biskopen kommer för konfirmation Vita söndagen den 16 april.