VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Kontakta oss

Kyrka och expedition:
Tingvallagatan 1A, Karlstad
Postadress:

Drottninggatan 38,
652 25 Karlstad, Sverige

Tel: +46 (0)54  15 44 03

karlstad@katolskakyrkan.se

Kyrkoherde: F. Lars Dalhander  och
P. Damian O. Eze, MSP (tf kyrkoherde fr o m 15/8)
Tel: +46 (0) 73 967 92 78
E-post kyrkoherde: damian.eze@katolskakyrkan.se

Församlingens BG: 485-0434
Församlingens Swishnummer:  123 170 99 48

Vatikanen: www.vatican.va
Katolska Kyrkan i Sverige: www.katolskakyrkan.se