VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Kontakta oss

Kyrka: Tingvallagatan 1A, Karlstad

Postadress och expedition:

Drottninggatan 38,
652 25 Karlstad, Sverige

Tel: +46 (0)54  15 44 03

karlstad@katolskakyrkan.se

Kyrkoherde: fader Martin Ferenc
E-post kyrkoherde: martin.ferenc@katolskakyrkan.se

Församlingens BG: 485-0434
Församlingens Swishnummer:  123 170 99 48

Vatikanen: www.vatican.va
Katolska Kyrkan i Sverige: www.katolskakyrkan.se