Tagalog

Själavård av filippiner för filippiner

Filippinska präster är verksamma i Linköping men en av dem kommer var 3:e lördag i månaden till Karlstad för att kl. 15.00 fira mässan på tagalog.
För aktuell information, v.g. kontakta passionisterna i Linköping.

Obs! Ingen mässa den 19 augusti.