Tagalog

Själavård av filippiner för filippiner

Filippinska präster är verksamma i Linköping men en av dem kommer var 3:e lördag i månaden till Karlstad för att kl. 15.00 fira mässan på tagalog på olika ställen.
För aktuell information, v.g. kontakta passionisterna i Linköping.