speciellt

Speciella gudstjänster

Utöver församlingens ordinarie gudstjänster
firas ytterligare regelbundna mässor.

Mässa på tagalog

firas
3:e lördag i månaden
kl. 15.00 (söndagens vigiliemässa)
i Vår Fru kyrka

Närmare information får du här:

Mässa i extraordinarie form

firas
tisdag och torsdag kl. 18.00
onsdag och fredag kl. 12.00
i Barmhärtige Jesus kapell

För aktuellt denna månad tryck här.