speciellt

Speciella gudstjänster

Utöver församlingens ordinarie gudstjänster
firas ytterligare regelbundna mässor.

Mässa på tagalog

firas
3:e lördag i månaden
kl. 15.00 (söndagens vigiliemässa)
platsen ordnas i samråd med med den ansvarige prästen.

Närmare information får du här: